Kontrollera om det finns plagiering

För att använda den här plagiatkontrollen, kopiera och klistra in ditt innehåll i rutan nedan och klicka sedan på knappen som säger "Sök efter plagiat" och se sedan hur din text skannas för duplicerat innehåll.


alternative

Förstå resultaten

  • Bredvid textrutan visas procentandelen för kategorierna Kontrollerad, Unik och Plagiat.
  • Fraser eller meningar som visas i resultaten nedan är de som vår plagiatdetektor har identifierat som plagierad och redan finns online, Avangate tillsammans med den matchade procentandelen. När plagieringstestet är klart får du också en exakt procentsats av unikhet och plagiering av din text. Men om ditt innehåll är helt unikt får du ett gratulationsmeddelande

För studenter

De flesta av konsekvenser av plagiering inträffar när replikeringen upptäcks men de personliga konsekvenserna syns inte alltid. När man diskuterar kopiering har institut noterat att de studenter som duplicerar uppgifter misslyckas med att lära sig om ämnet samt de skrivfärdigheter som institutionen ska ha lärt dem. När de lämnar institutionen saknar alla dessa studenter förmågan att skapa originalinnehåll, eftersom de bara har fuskat tidigare. Dessutom finns det en psykologisk effekt av plagiering, eftersom kontinuerlig lögn och bedrägeri har sina kostnader för psyket. Att använda en gratis plagiatkontroll hjälper oss också att hålla oss borta från sådana situationer.

alternative

Identifiera kopierat material med programvara mot plagiering

  • Plagiering kan förekomma i olika former, men slutresultatet är alltid detsamma: plagiaristen stal något från en annan person. Plagiering avser att använda någon annans idéer och information utan att erkänna den specifika personen som källa. Liksom alla andra former av stöld har plagiering också många nackdelar.
  • Det kan ske både avsiktligt, när du försöker använda någons innehåll som ditt eget eller oavsiktligt när du glömmer att nämna källan för ditt arbete korrekt. Trots detta har plagiat alltid konsekvenser när det upptäcks. För det mesta är bestraffningen av oavsiktlig plagiat mildare. Eftersom bekräftelse av oavsiktlig plagiering kräver kunskap om avsikt, blir plagiatens övergripande prestige den avgörande faktorn.
  • Innan du hoppar till direkta konsekvenser, här är en kort detalj om hur du kan se till att ditt arbete inte matchar någon källa. Massor av information, miljontals textdokument, kan nås på internet nu. Så om du tror att du kan kontrollera detta manuellt, så har du fel. Oavsett hur många artiklar du läser eller hur många timmar du spenderar kan du aldrig vara säker. Därför är det bästa alternativet du kan ta hjälp från en gratis plagiatdetektor. Det finns många sådana verktyg som är tillgängliga på internet, vilket ger användarna de bästa tjänsterna. Majoriteten av dem, sök i ditt material mot miljarder innehåll och understryker varje mening som liknar en annan publicerad artikel.

Akademiskt

Idag har plagiat blivit en ständig fråga i utbildningsinstitutioner eftersom allt fler studenter skapar uppsatser med stor mängd forskning på kort tid. Många skolor/institutioner som Duke University, har organ som Office of Judicial affair som går igenom alla fall av plagiering och utfodrar ett lämpligt straff. Små överträdelser kan leda till underkänt på den specifika uppgiften, medan den betydande överträdelsen till och med kan leda till avstängning. Hur som helst, plagiering är pinsamt för studenten och kommer leda till att hans framtida uppsatser granskas närmare än alla andra studenters. Det är därför ett säkrare tillvägagångssätt att bekräfta minst en gång från vår gratis plagiatkontroll.

FAQ

Miljarder webbsidor

Detta verktyg har förmågan att kontrollera plagiering genom att matcha ditt innehåll mot miljarder webbsidor på Internet. När du laddat upp ditt innehåll kontrolleras det automatiskt mot alla befintliga innehåll på nätet inom några sekunder, vilket gör det till den mest sofistikerade men snabbaste plagiatskannern du någonsin stött på under din livstid.

Miljontals med innehåll i vetenskapliga databaser

Vi kommer att kontrollera ditt innehåll mot tusentals svenska digitaliserade böcker, tidskrifter, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, uppsatser skrivna vid universitet. Allt som har skrivits av akademisk personal eller studenter och som är tillgängligt i vetenskapliga databaser.

Detta verktyg kommer säkert att upptäcka plagiering om det finns i ditt dokument. Vi lovar 95% noggrannhet med denna sofistikerade algorithm. När plagiering har upptäckts får du: A) procent av plagiering upptäckt i texten. B) detaljerad rapport med understrukna och färgade textplatser där plagiering upptäcktes. C. Ursprungliga källor där innehållet plagierats från

Vår rapport hjälper dig att omedelbart identifiera procenten av matchad text i ett dokument. En komplett lista över matchade källor ger dig en översikt över var innehållet i ditt dokument kommer ifrån. I stället för att spendera timmar manuellt på Google efter misstänkt innehåll som du tror plagierats i det mottagna dokumentet. Att upptäcka plagiering tar bara några få klick. Vi markerar alla matchningar mellan texten i ditt dokument och alla våra källor, inklusive webb- och interna källor. Du kan enkelt navigera i hela rapporten och hoppa från det ena matchade avsnittet till det andra. Varje matchning kan inspekteras, raderas eller anpassas för att återspegla om de är en bortglömd citering eller originalinnehåll, och du kan också lägga till kommentarer.

ja, den här programvaran är gratis att använda. Du kan kontrollera dokument utan betalning och få en detaljerad rapport gratis. Vårt mål - akademisk ärlighet och integritet. Uppsats

Vi lagrar inte uppladdade dokument och lagrar inte data i några databaser. All användning av data är för engångsbruk för att ge dig en plagiatrapport. När du har stängt fönstret försvinner all data omedelbart. Vi garanterar också att uppladdade texter inte kommer att visas någonstans på internet i framtiden.

kontaktinformation